Arbetsområden

Volymtillverkning och legotillverkning

Vår verksamhet omfattar en stor mängd områden, vi har med åren fått anpassa oss och lära oss att leverera mer än bara skärande bearbetning. Dagens marknad kräver av oss att vi är snabba flexibla och kompletta som leverantörer. I klassisk skärande bearbetning möter vi denna utmaning genom att ha ett omfattande materiallager och moderna NC maskiner. Materiallagret ger oss en stor fördel då vi ofta kan leverera när material är svårt att få tag på. Vi har även ett ovanligt stort lager med skärande verktyg, när en lösning inte fungerar så kan vi snabbt växla om och prova att köra detaljen på ett annat sätt. Vilket hjälper säkerställa leveranssäkerhet.
I resterande verksamhet har vi mött upp kundkraven genom att erbjuda mer och mer efteroperationer. Frakter är dyra och att blanda in flera leverantörer skapar en mer komplicerad tillverkningsstruktur. Vi erbjuder därför andra tjänster än skärande bearbetning där detta är förenligt med vår maskinpark, utrustning och kunskapsnivå.
Exempel på detta är bockning, pressning, svetsning, montering, lagerhållning, sortering och ihopsättning av kitpaket. Vi tillhandahåller så klart även ytbehandlingar och andra efteroperationer via underleverantörer.
Vår verksamhet har delat upp sig i två nästan lika stora delar med åren, volymlegotillverkning och legotillverkning.

Kontakt

Hartwich Mekaniska AB
Telefon: +46 478 50583
Email: info@hartwich.se

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.