Svarvning

Våra svarvar med fler än 4 styrda axlar och motspindel tillåter avancerad och effektiv produktion av även mycket komplicerade detaljer.
Våra svarvar med färre än 4 styrda axlar ger en mycket kostnadseffektiv produktion för detaljer som passar att köras i dessa.

Från diameter 3mm

Till diameter 400mm

,

Upp till 1000mm längd

Arbetssätt

Vårt mål är att ha göra klart detaljen i så få uppspänningar som möjligt då detta minskar risken att positionsförhållanden i detaljen blir fel. Därför har vi valt att investera i maskiner med stångmagasin och motspindel. Vi har drivna verktyg i alla maskiner utom en och vi har Y-axel i över hälften av maskinparken. I ungefär 70% av fallen så kommer detaljen ut ur maskinen helt färdig, det enda som brukar behövas är viss manuell eller automatisk gradning av detaljen.

Enklare svarvning

Innebär ofta att detaljen är mycket rotationssymetrisk. Den stora begränsningen i detta segmentet av svarvar är när rotationssymmetrin bryts av radiella hål/fräsningar och axiella hål/fräsningar som är utanför centrum.
Radiella hål och axiella hål som är utanför centrum är möjliga i lite mer avancerade enkla svarvar. Dessa är också mycket kostnadseffektiva jämfört med våra mer avancerade ”maskincentra”. Den stora begränsningen i detta segment är när hål/fräsningar på ena sidan av detaljen måste stämma med te x ett fräst plan på andra sidan av detaljen. Detta då maskinen inte kan bearbeta både framsidan och baksidan i en kontrollerad körning. Utan man kör första sidan och sedan tar man ut detaljen, vänder den och sätter den i maskinen igen, detta påverkar positioneringen kraftigt, det är inte alltid positioneringen är viktig. Te x vid smörjhål så är positioneringen utmed mantelytan oviktig.

Avancerad svarvning

När detaljen är komplex eller när det lämpar sig att köra detaljen i två uppspänningar. Då kör vi i våra fleroperationssvarvar. Dessa maskiner är ofta mycket snabbare än de enklare maskinerna, om inte annat så bara för att de oftast har dubbelt så mycket av allt. De flesta avancerad svarvar hos oss har dubbla verktygsbärare/revolvrar och dubbla uppspänningar av detalj. Så man kan säga att det är två maskiner i samma maskin. Våra revolvrar rör sig i sidled utöver att röra sig i längsled vilket ger dem möjlighet att köras som en fräs, vi kan utan större problem bearbeta exempelvis rundstång och få ut fyrkantiga detaljer med snett borrade hål och gradfria.
Den mest bearbetningsmässigt avancerad av våra maskiner har vinklingsbart huvud (B-axel), rörelse i sidled (Y-axel) och styrd vridning av rotation (C-axel). Exempelvis tillåter en sån här maskin att man svarvar ner ämnet, fräser detaljen i axiell riktning, fräser detaljen i vinklat plan 30 grader. Allt utan att lossa detaljen ur maskinen.

Längdsvarvning

Ifall detaljen är lång och har liten diameter så kör vi i våra längdsvarvar. När en detalj som är lång och smal bearbetas i en vanlig svarv så kröker den sig lätt vid bearbetning, detta har huvudsakligen tre effekter. Svarvade mått variera, detaljen blir böjd och detaljen får dålig yta.
Med produktion i längdsvarv avhjälps detta, dessa maskiner har en stödhylsa precis bredvid skäreggen på verktyget man har i ingrepp. Materialet rör sig emot verktyget istället för tvärtom som är fallet vid konventionell svarvning. Utsticket på detaljen och därmed hävarmen minimeras och ger en mycket stabil bearbetning. Då stabiliteten är så hög så är också tillverkningstakten i dessa maskiner rasande snabb och måttstabiliteten mycket god.

Kontakt

Hartwich Mekaniska AB
Telefon: +46 478 50583
Email: info@hartwich.se

Nyheter

Inga resultat hittades

Sidan du begärde kunde inte hittas. Försök förfina din sökning eller använd navigeringen ovan för att lokalisera inlägget.